Home
Facebook

Wat zijn Shanties

Wist u dat u ze op school al zong ? De shanties?

Toch is het zo. Denk maar aan "Daar was laatst een meisje loos" of "What shall we do with a drunken sailor"

Shanties zijn werkliederen die gezongen werden aan boord van de grote zeilschepen in de periode 1820  tot 1930. De grote zeevarende naties van toen streden een felle concurrentieslag met elkaar . Er moest meer en harder gewerkt worden door minder mensen. Door het zingen van liederen verbeterde de sfeer aan boord evenals de kwaliteit van het werk.

Een van de matrozen fungeerde daarbij als shantyman. Hij verstond de kunst om luid en ritmisch refreinliederen te zingen. De refreinen werden mee gebruld door de bemanning waarbij op het ritme uit volle kracht werd geduwd, getrokken of gelopen. Bij de verschillende werkzaamheden aan boord zongen de matrozen andere liederen met een eigen karakter en ritme, de halyard shanties,  de short drag shanties en de focsle songs, forecastle shanties of fokselliederen, dat zijn de meer dramatische en verhalende liederen die in de schaarse vrije tijd door de matrozen in het vooronder en bij mooi weer op het voordek werden gezongen, over avonturen, vrouwen en heimwee. Deze liedjes werden ook wel "forebitters" genoemd, omdat de bolders (forbitters) vaak als zitplaats fungeerden.

Omdat de werkzaamheden niet altijd even lang duurden, diende de shantyman over de nodige humor te beschikken om de liederen aan elkaar te plakken en zo ontstonden ter plekke nieuwe coupletten. Matrozen associeerden deze muziek met werken.
© 2024 Piratenkoor De Blauwbaarden
Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat