Home
Facebook

15 jaar Piratenkoor De Blauwbaarden: Een terugblik

15 jaar Piratenkoor De Blauwbaarden: Een terugblik Biddinghuizen - 12 augustus 2015.  Op zaterdag 5 september zal Piratenkoor De Blauwbaarden, in samenwerking met Stichting de IJsvogel, een muzikale dag houden ter ere van het 15-jarig bestaan van het koor. In aanloop naar die feestelijke dag, blikt het koor terug op de beginperiode.

In het voorjaar van 2000 vroegen Niek Timmerman en Harry van der Veen zich af: Een piratenkoor in Biddinghuizen, zou dat mogelijk zijn? Een oproep in de Biddinghuizen Actueel deed wonderen: op de kennismakingsavond kwamen 20 aankomende piraten af. Voldoende om het koor te starten.
Er moest het nodige geregeld gaan worden: oefenruimte, begeleiding, muziek en wat te denken van een dirigent ?
Een oefenruimte werd gevonden in het Koetshuis, eens in de twee weken op woensdag van 20.00-22.00 uur, Wim Boerman werd dirigent en Marjolijn Voortwisk en Wim de Bie gingen het koor begeleiden op accordeon.

Bestuur
Het bestuur bestond uit Piet-Hein Ankersmit (voorzitter), Marjolijn Voortwist (secretaresse), Harry van de Veen (penningmeester) en Niek Timmerman (alg. adjunct). De eerste bijeenkomst met de leden was 6 september. Op die avond werd o.a. de contributie vastgesteld en het koor moest een naam gaan krijgen. De eerste repetitie was op 4 oktober.

Eerste optreden
Na een paar maanden repeteren werd besloten dat er twee- drie- of zelfs vierstemming gezongen zou gaan worden. Een jaar na de oprichting, op 15 december 2001, was het eerste optreden tijdens de pauze en na afloop van de voorstelling van toneelvereniging Altobi. Officieel als piratenkoor De Blauwbaarden.
De achterkant van de mascotteborden werden gebruikt als "spiekbriefje" waar de teksten van de liedjes op stonden. Vanaf dat moment werd er steeds vaker opgetreden. Bij (huwelijks)jubilea, bij diverse shantyfestivals, in verzorgingstehuizen, eigen concerten. Kortom: een zeer actief koor.

Vereniging
Het koor werd vier jaar na de oprichting een vereniging en werd het ingeschreven in de Kamer van Koophandel."Biddinghuizer schande"
Tien jaar na de oprichting werd de eerste CD "Biddinghuizer Schande" gelanceerd, opgenomen in het voormalig Colombinehuis.

Sinds september 2001 worden de repetities (intussen wekelijks 20.00-22.00 uur) gehouden in kerk- en zalencentrum de Voorhof.
Het koor wordt muzikaal begeleid door een aantal accordeonisten, drummer, saxofonist en een fluitist/doedelzakspeler.

Heeft u interesse? Kom een keer vrijblijvend langs om een repetitie bij te wonen. Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Motivatie, inzet en gezelligheid is belangrijker dan zangkwaliteit.

Na de repetitie is het mogelijk om in de foyer bij Henk en Ria Potgieter de dorstige kelen te smeren. Ook een vast onderdeel van dit gezellige koor.

Derde Lustrum
Dit jaar viert het koor dus het 15 jarig bestaan, wat op 7 maart jongstleden werd ingeluid met een muzikale avond voor de partners van de koorleden, sponsoren en voor "De vrienden van de Blauwbaarden". Het koor heeft hun sponsoren en vrienden laten zien en horen wat zij doen met hun onmisbare financiële steun.

Op zaterdag 5 september aanstaande zal, in samenwerking met Stichting de IJsvogel, een muzikale dag georganiseerd worden op het evenemententerrein. Een dag voor iedereen. Het jubileum van de Blauwbaarden wordt officieel gevierd met een shantykorenfestival waaraan ook 5 andere koren zullen meewerken. Ook zal de nieuwe, tweede CD, van de Blauwbaarden gepresenteerd worden.
's Avonds organiseert Stichting de IJsvogel een muzikale avond.


Start nieuwe seizoen
Op woensdag 19 augustus beginnen de wekelijkse repetities weer van het Piratenkoor in kerk- en zalencentrum de Voorhof. Aanvang 20.00 uur.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@blauwbaarden.nl en kijk ook eens op de website http://www.blauwbaarden.nl.
Wilt u een optreden boeken, mail dan naar optreden@blauwbaarden.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2023 Piratenkoor De Blauwbaarden
Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat